SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 ROK SZKOLNY 2008/2009

 

Lp.

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Klasa VI

Numer dopuszczenia /

Szkolny numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Matematyka

DKW-4014-36/00

SP2/32/01.09.2000 r.

E. Pilarczyk

„Matematyczny świat”

MAC

2.

Informatyka

DKW-4014-56/99

SP2/34/01.09. 2000 r.

Pod redakcją

Marka Gulgowskiego

„Informatyka 2000”

z modyfikacjami

Czarny Kruk

3.

Język angielski

DKW –4014-43/00

SP2/46/23.09.2002 r.

E. Lewandowska

B. Maciszewska

Program nauczania j. angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Longman

4.    

Przyroda

DKW-4014-55/99

SP2/10/06.09.1999 r.

E. Dudek

E. Szedzianis

K. Tryl

Program Przyroda

Wydawnictwo Edukacyjne

WIKING

5.

Historia

DKW-4014-175/1999 r.

SP2/7a/06.09.1999 r.

W. Surdyk-Fertsch

B. Szeweluk-Wyrwa

G. Wojciechowski

Człowiek i jego cywilizacja

ARKA

6.

Język polski

DKW-4014-34/99

SP2/33/01.09.2000 r.

M.Gudro, T.Bugajska, M. Małachowska, E.Tomińska

Przygoda z czytaniem i pisaniem

MAC

7.

Wychowanie fizyczne

DKW-4014-34/99

SP2/13/01.09.2000 r.

M.Gudro, T.Bugajska, M.Małachowska, E.Tomińska

Słowa jak klucze II

WSiP

8.

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4014-253A/99

SP2/53/18.09.2003 r.

T. Król

K. Maśnik

G. Węglarczyk

WDŻ program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

Rubikon

10.

 

Religia

 

AZ-23-03/6-0

SP2/57/14.05.2007

Ks. Dr. T. Śmiech

„Z Jezusem w drodze do Ojca”

„Jedność”

 

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Klasa V

Numer dopuszczenia /

Szkolny numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Matematyka

DKW-4014-36/00

SP2/32/01.09.2000 r.

E. Pilarczyk

„Matematyczny świat”

MAC

2.

Informatyka

DKW-4014-56/99

SP2/34/01.09. 2000 r.

Pod redakcją

Marka Gulgowskiego

„Informatyka 2000”

z modyfikacjami

Czarny Kruk

3.

Język angielski

DKW –4014-43/00

SP2/46/23.09.2002 r.

E. Lewandowska

B. Maciszewska

Program nauczania j. angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Longman

4.    

Przyroda

DKW-4014-55/99

SP2/10/06.09.1999 r.

E. Dudek

E. Szedzianis

K. Tryl

Program Przyroda

Wydawnictwo Edukacyjne

WIKING

5.

Historia

DKW-4014-175/1999 r.

SP2/7a/06.09.1999 r.

W. Surdyk-Fertsch

B. Szeweluk-Wyrwa

G. Wojciechowski

Człowiek i jego cywilizacja

ARKA

6.

Język polski

DKW-4014-34/99

SP2/33/01.09.2000 r.

M. Gudro

T. Bugajska

M. Małachowska

E. Tomińska

Słowa jak klucze II

WSiP

7.

Wychowanie fizyczne

DKW-4014-68/99

SP2/13/06.09.1999 r.

Alicja Romanowska

(z modyfikowany)

 

 

8.

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4014-253A/99

SP2/53/18.09.2003 r.

T. Król

K. Maśnik

G. Węglarczyk

WDŻ program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

Rubikon

9.

Religia

AZ-22-03/6-0

SP2/57/14.05.2007

Ks. Dr. T. Śmiech

„Wielbimy Boga”

„Jedność”

10.

Plastyka

DKW-4014-48/99

SP2/54/20.09.2004 r.

M. Tomaszewska

Plastyka dla klas IV-VI

M. Rożak

 

11.

Muzyka

DKW-4014-132/00

SP2-42/23.09.02

T. Wójcik

„Muzyczny świat” kl. 5

MAC

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa IV

Numer dopuszczenia /

Szkolny numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Matematyka

DKW-4014-36/00

SP2/32/01.09.2000 r.

E. Pilarczyk

„Matematyczny świat”

MAC

2.

Język angielski

DKW-4014-43/00

SP2/46/23.09.2002 r.

E. Lewandowska

B. Maciszewska

Program nauczania j. angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Longman

3.   

Przyroda

DKW-4014-55/99

SP2/10/06.09.1999 r.

E. Dudek

E. Szedzianis

K. Tryl

Program Przyroda

Wydawnictwo Edukacyjne

WIKING

4.

Historia

DKW-4014-175/1999 r.

SP2/7a/01.09.2000 r.

W. Surdyk-Fertsch

B. Szeweluk-Wyrwa

G. Wojciechowski

Człowiek i jego cywilizacja

ARKA

5.

Język polski

DKW-4014-34/99

SP2/33/01.09.2000 r.

M. Gudro

T. Bugajska

M. Małachowska

E. Tomińska

Słowa jak klucze II

WSiP

7.

Wychowanie fizyczne

DKW-4014-68/99

SP2/13/06.09.1999 r.

Alicja Romanowska

(z modyfikowany)

 

 

8.

Technika

DKW-4014-221/99

SP2/52/18.09.2003 r.

W. Bober

E. Królicka

Program nauczania techniki w klsach IV-VI

WSiP

9.

Plastyka

DKW-4014-132/00

SP 2 42/23.09.2002 r.

A.Misior-Waś

Plastyka „Lubię tworzyć”

MAC Edukacja S.A.

10.

Muzyka

DKW-4014-132/00

SP2-42/23.09.2002 r.

T. Wójcik

„Muzyczny świat”

MAC Edukacja S.A.

11.

Religia

AZ-21-03/6-0

SP2/57/14.05.2007

Ks. dr. T. Śmiech

B. Nosek

„Słuchamy Boga”

„Jedność”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III

Numer dopuszczenia /

Szkolny numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Kształcenie zintegrowane

DKOS-5002-54/07

SP2/58/31.03.2008 r.

J. Faliszewska

Ja i moja szkoła

MAC Edukacja S.A.

2.

Język angielski

DKW-4014-7/00

SP2/45/23.09.2002 r.

E. Lewandowska

B. Maciszewska

Program nauczania j. angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej

Longman

3.

Religia

AZ-1-02/9

SP2/47/23.09.2002 r.

Ks. dr. T. Śmiech

„W rodzinie dzieci Bożych”

„Jedność”

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II

Numer dopuszczenia /

Szkolny numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Kształcenie zintegrowane

DKOS-5002-54/07

SP2/58/31.03.2008 r.

J. Faliszewska

Ja i moja szkoła

MAC Edukacja S.A.

2.

Język angielski

DKW-4014-7/00

SP2/45/23.09.2002 r.

E. Lewandowska

B. Maciszewska

Program nauczania j. angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej

Longman

3.

Religia

AZ-1-02/9

SP2/47/23.09.2002 r.

Ks. Dr. T. Śmiech

„W rodzinie dzieci Bożych”

„Jedność”

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa I

Numer dopuszczenia /

Szkolny numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Kształcenie zintegrowane

DKOS-5002-54/07

SP2/58/31.03.2008 r.

J. Faliszewska

Ja i moja szkoła

MAC Edukacja S.A.

2.

Język angielski

DKW-4014-7/00

SP2/45/23.09.2002 r.

E. Lewandowska

B. Maciszewska

Program nauczania j. angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej

Longman

3.

Religia

AZ-1-02/9

SP2/47/23.09.2002 r.

Ks. Dr. T. Śmiech

„W rodzinie dzieci Bożych”

„Jedność”

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa „O”

Numer dopuszczenia /

Szkolny numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Wychowanie przedszkolne

DKW-4013-3/01

SP2/59/31.03.2008 r.

Cz.Cyrański

M.Kwaśniewska

Moje przedszkole

MAC Edukacja S.A.

2.

Religia

AZ-0-04/3

SP2/57/20.09.2004 r.

Ks. Dr. Tadeusz Śmiech

„W radości dzieci Bożych”

„Jedność”

 Programy zajęć pozalekcyjnych

  

 

Lp.

 

Rodzaj zajęć

Numer dopuszczenia/

Szkolny numer dopuszczenia

 

Autor

 

 

Tytuł

 

Uwagi

1.

Szkolny Klub Europejski
SP2/58/20.06.2005
R. Brzoza

Program SKE „Dzieci zjednoczonej Europy”

Rozpoczęcie realizacji 2005/2006

2.

Zajęcia w świetlicy szkolnej
SP2/59/19.09.2005
E. Pająk

Program pracy
z uczniem mającym trudności w nauce

Realizacja 2005/2006

3.

Wychowanie prozdrowotne

(ścieżka)

DKW-4014-40/99
SP2/56/14.05.2007
G. Adamczyk
B. Breitkopf

Z. Worwa

„Edukacja prozdrowotna dla kl. IV-VI szkoły podstawowej „

Rozpoczęcie realizacji

2006/2007

4

Język niemiecki

DKW-4014-245-99

SP2/55/22.05.2006 r.

B. Grucza,

A. Kleinschmidt,

Cz. Schatte,

B. Sekulski

Język niemiecki

Graf- Punkt