strona g堯wna

z 篡cia szko造

Gazetka sp2

patron szko造

z kart historii

nauczyciele

klub europejski

kontakt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z kart historii

1 padziernika 1819 r. rozpocz窸y w Kielcach swoj dzia豉lno dwie niezale積e od siebie szko造: Szko豉 Elementarna P販i M瘰kiej i Szko豉 Elementarna P販i 疾雟kiej, kt鏎a da豉 pocz靖ek obecnej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Do spraw, z kt鏎ymi boryka豉 si szko豉 od pocz靖ku swego istnienia nale瘸 problem lokalowy. O pierwszej siedzibie Szko造 Elementarnej P販i 疾雟kiej brak jest bli窺zych danych wiemy, 瞠 mieci豉 si w budynku pana Juszczy雟kiego pod numerem policyjnym 355, pniej wynaj皻y zosta dom z zabudowaniami, gdzie szko豉 mieci豉 si do 1823 roku. Brak nale篡tego lokalu powodowa, 瞠 w czasie, gdy nauczycielk by豉 pani Piotrowska, szko豉 zmieni豉 siedzib czterokrotnie (1825-1834) w ci鉚u 9 lat.

Nauka by豉 dobrowolna. Rok szkolny dzieli si na dwa p馧rocza. W szkole by造 3 oddzia造, w kt鏎ych w zale積oci od posiadanej wiedzy i umiej皻noci uczono: j. polskiego tj. kaligrafii, czytania, pisania, arytmetyki i liczenia w pami璚i oraz prac r璚znych prz璠zenia, cerowania, robienia po鎍zoch, czy szycia. Lekcje odbywa造 si od 8 do 11 rano i od 14 do 16 po po逝dniu. Ka盥e p馧rocze ko鎍zy這 si publicznym egzaminem.

O szkole okresu I wojny wiatowej niewiele wiemy. W miejsce nauki j瞛yka rosyjskiego wprowadzono j瞛yk niemiecki. Szko豉 mieci豉 si przy ul. Bandurskiego r鏬 Weso貫j, nast瘼nie przeniesiona zosta豉 do lokalu przy ul. Prostej, a od 1918 korzysta豉 z pomieszcze Szko造 M瘰kiej przy ul. Kolejowej 8, gdzie mieci豉 si do roku 1919.

Od kwietnia 1918 r. Szko豉 Elementarna P販i 疾雟kiej figuruje w dokumentach jako czteroklasowa szko豉 im. Marii Konopnickiej. Kierowniczk szko造 w roku szkolnym 1918/19 zosta豉 pani Natalia Tomaszewska.

2 grudnia 1920 r. Rada Miasta podj窸a uchwa喚 o budowie 瞠雟kiej szko造 powszechnej na placu przy ul. Kociuszki budow z r騜nych wzgl璠闚 rozpocz皻o w 1922 r. W wyniku podj皻ych wysi趾闚 finansowych, organizacyjnych, budowlanych w dniu 3 listopada 1925 r. odby豉 si uroczysto powi璚enia i oddania do u篡tku nowego gmachu szko造. W uroczystoci udzia wzi瘭i przedstawiciele w豉dz szkolnych z inspektorem panem Kostuchem i panem Bursztynem, przedstawiciele w豉dz miejskich, rady szkolnej oraz ksi鉅z pra豉t Gawro雟ki.

Szko豉 jak na owe czasy by豉 bardzo nowoczesna. By to budynek dwupi皻rowy, kryty dach闚k, wyposa穎ny w centralne ogrzewanie i kanalizacj. Wyposa穎ny zosta w nowe meble, 豉wki, katedry, tablice, pud豉 na obrazy, wieszaki do map, p馧ki. Ten wspania造 budynek przez okres Polski mi璠zywojennej by reklam闚k kieleckiego szkolnictwa.

W zwi頊ku z rozbudow miasta, wzrostem liczby ludnoci, wzrasta liczba uczennic. Zmienia si stopie organizacyjny Szko造, nowy budynek, nowe pracownie zwi瘯szaj jej atrakcyjno.

Coroczne popisy, pokazy, wystawy i wyst瘼y uczennic wiadczy造 o wysokim poziomie Szko造. Wydarzeniami, kt鏎e echem odbi造 si w miecie by造:

-   uroczysto ufundowania i przekazania uczennicom sztandaru szko造 (21 czerwca 1931 r.)
-
   uroczysto ods這ni璚ia tablicy pami靖kowej ku czci patronki szko造 (1931 r.),
-
   otrzymanie przez szko喚 portretu patronki p璠zla Czes豉wa Oberty雟kiego (1938 r.),
-
   radiofonizacja szko造.

Okres wojny i okupacji by dla szko造 bardzo ci篹ki. Ju we wrzeniu 1939 roku uczennice wyrzucone zosta造 ze swojej szko造. Do stycznia 1940 r. stacjonowa這 tu wojsko niemieckie, do ko鎍a lata 1941 mieci豉 si tu szko豉 dla dzieci niemieckich, do 1945 r. urz鉅zono szpital wojskowy.

Dla Publicznej Szko造 Podstawowej nr 2 bo tak nazywa豉 si w okresie okupacji Szko豉 im. Marii Konopnickiej rozpocz像 si okres tu豉czy. Szko豉 pi璚iokrotnie zmienia豉 sw鎩 adres.

Sytuacja w jakiej znalaz這 si szkolnictwo powszechne zmusza豉 do podj璚ia krok闚 celem ratowania m這dzie篡 przed analfabetyzmem.

W dw鎩ce realizowano dwie formy tajnego nauczania: nauczanie uzupe軟iaj鉍e w ramach szko造 jawnej oraz nauczanie na tajnych kompletach. Tragicznym by przypadek aresztowania w padzierniku 1943 r. kierownika szko造 pana Kunierskiego, kt鏎y zosta wywieziony do Owi璚imia.

Wyzwolenie w 1945 r. pozwoli這 nauczycielom i uczennicom powr鏂i do w豉snego budynku. Dzi瘯i staraniom kierownika szko造 pana Kowalczewskiego szko豉 zaraz po wyzwoleniu podj窸a prac ucz鉍 w lokalu Szko造 im. Staszica, a podj皻y remont zdewastowanego przez okupanta budynku w豉snego szko造 pozwoli na wprowadzenie si do niego ju 8 kwietnia. Szko豉 nadal mia豉 charakter 瞠雟ki. Zwi瘯sza豉 si liczba uczennic i liczebno klas.

W roku 1951 w szkole zasz造 do istotne zmiany. Zosta豉 ona przekszta販ona w Szko喚 Powszechn TPD nr 2. Nast雷i豉 zmiana na stanowisku kierownika zosta nim pan Edmund Gluth, szko豉 瞠雟ka zosta豉 przekszta販ona w koedukacyjn.

Szko豉 TPD-owska funkcjonowa豉 do 1956 r. i po wydarzeniach padziernikowych powr鏂i豉 do nazwy Szko豉 Powszechna nr 2 im. Marii Konopnickiej. Obok j. rosyjskiego wprowadzono j. angielski. Poniewa liczba uczni闚 wzros豉 przyst雷iono do nadbudowy pi皻ra nad sal gimnastyczn.

W 1967 r. w zwi頊ku z uroczystociami ufundowania dla szko造 sztandaru przeprowadzono gruntowny remont szko造. W 1971 r. w miejsce b這tnistego podw鏎ka szkolnego urz鉅zono pi瘯ne boiska du蕨 rol odegrali tu sami rodzice.

Uczniowie dw鎩ki osi鉚ali sukcesy w olimpiadach, konkursach muzycznych, zawodach sportowych na szczeblu og鏊nopolskim. Rozwijali swe zainteresowania w licznych ko豉ch i organizacjach m這dzie穎wych, brali udzia w imprezach kulturalnych na terenie miasta osi鉚aj鉍 wysokie lokaty. Osi鉚ni璚ia te by造 mo磧iwe dzi瘯i zaanga穎waniu pani Leokadii Kot, a nast瘼nie pana Jana Kopertowskiego i pani Mariann Ba鎍zarowsk.

Dobre tradycje szko造 by造 i s kontynuowane przez nast瘼nych dyrektor闚: Pani Ew Pilarczyk i obecnego dyrektora Pana Czes豉wa Zawad. Dzi瘯i systematycznym i sp鎩nym dzia豉niom uczniowie i nauczyciele bez najmniejszych problem闚 wkroczyli w reform owiaty. Wychowankowie szko造 doskonale radz sobie na kolejnych szczeblach nauczania, a dobre imi szko造 sprawia, 瞠 rodzice kt鏎zy uko鎍zyli dw鎩k ch皻nie zapisuj do niej swoje dzieci.